+ startowa    + ulubione  

 
..:: Menu ::..
» Strona główna
» O szkole
» Aktualności
» Archiwum
» Dyrekcja
» Nauczyciele
» Uczniowie
» Dla Rodziców
» Organizacja szkoły
» Dokumenty szkolne
» Wyniki egzaminów
» Zdjęcia
» Chór PG20
» Rozkład
» Koła zainteresowań
» Wolontariat
» Sport
» Samorząd
» Publikacje
» Nasze miasto
» Linki
 
..:: Nasze strony ::..
» Serwis fotograficzny
» Biblioteka ZSS Nr 1
» SP Nr 29
 
 
 
..:: Samorząd Uczniowski PG 20 Białystok ::..


 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 20
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


     CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
 - reprezentowanie interesów wszystkich uczniów
 - współpraca z dyrekcją, nauczycielami i uczniami
 - aktywne uczestnictwo w realizacji zadań szkoły
 - rozwiązywanie spraw środowiska uczniowskiego
 - zaangażowanie uczniów w życie środowiska lokalnego
    

ZADANIE DO WYKONANIA

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2016/2017
     Wybory do Samorządu Uczniowskiego
     Spotkanie z Radą SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny. (wrzesień - październik 2016)

Informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU:
     Prowadzenie tablicy informacyjnej
     Powiadamianie na zebraniach SU
     Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły
Praca na rzecz szkoły:
     - Dbanie o prawa ucznia: 13 – dniem bez pytania, kolorowe dni.
     - Pełnienie dyżurów w czasie różnych uroczystości i Dni Otwartych Szkoły.
     - Zapewnienie rozrywek uczniom: dyskoteki szkolne, Dzień Wagarowicza, otrzęsiny kl I, Mikołajki, Dzień Dziecka, Parada Młodych.
     - Organizacja imprez szkolnych o charakterze rozrywkowym: Konkurs piosenki walentynkowej, Konkurs Talentów, Andrzejki, Mikołajki dla najmłodszych, Poczta walentynkowa.
     - Pomoc w organizacji imprez i obchodów w szkole: Święto Szkoły, dni otwarte.


Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi:
     - Informacyjne spotkania z Radą Samorządów Klasowych
     - Zapoznanie samorządów klas pierwszych z opiekunami SU i przedstawicielami Rady SU
     - Udział w imprezach organizowanych przez gimnazjalistów


Udział w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, loterie fantowe) i inne

Rówieśnicy – rówieśnikom (Szkolna giełda podręczników)

 
 


Skład Samorządu Uczniowskiego PG20
w roku szkolnym 2016/2017:


Kacper Bałtyk IIIa – Przewodniczący SU
Karolina Dobrzyńska IIIb – Zastępca Przewodniczącego SU
Remigiusz Nurkowski IId – Sekretarz SU
 Zuzanna Zientak Ib – Członek SU
 Filip Fiedoruk Ib – Członek SU
 

Opiekunami samorządu są:
Pani Renata Kalinowska, Pani Justyna Frąckiewicz,
Pani Ewa Droździewicz-Woźniak, Pan Marek Tofiluk